Woordenboek

Vind hier de betekenis van vele woorden die zijn gebruikt in mijn website of in de verzorgingsbranche.

A:
Ambulant zwachtelen = Is een speciale manier van het zwachtelen van de (onder)benen d.m.v. 2 zwachtels per been. Wordt gebruikt na opdracht van de arts
voor het aanmeten van steunkousen en het bevorderen van de bloedsomloop bij open wonden aan de onderbenen.

B:
Balloneren = Is het handmatig beademen via een beademingsballon.
Blaasspoelen = Het spoelen van de blaas via een katheter.
Bedlegerigheid = Het langdurig aan bed gekluisterd zijn.

C:
Cliëntgericht = Klantgericht, op de persoon afgestemd.

D:
Doortastend = problemen onderkennen, tussen de regels door kunnen lezen!
Dialyse (en APD = automatische peritoniale dialyse) = het uitfilteren van stoffen d.m.v. een membraan wat doorlaatbaar is voor bepaalde stoffen. In dit geval is dat membraan het buikvlies.

F:
Facetten = aspecten, uitdrukking geven aan….

G:
Gefinancierd = betaald door of betaald uit.
Geactualiseerd = aan de norm voldoen van de tegenwoordige tijd of handelswijze.

I:
Insuline = een hormoon voor regulatie van de bloedsuiker
Intra-musculair injecteren = in de spier injecteren (=prikken)
Intra = in
Inter = tussen

K:
Katheteriseren = het inbrengen van een kunstmatige slang in de vrouwelijke of mannelijke afvoergang (=urinebuis) voor afvoer van urine. Niet te verwarren met bijv. hartkatheterisatie, dit is heel wat anders!
Klysma = een vloeistof die wordt gebruikt voor een spoeling die van buitenaf via bijv. een katheter wordt ingebracht en er vanzelf weer uitkomt

P:
Punctueel = stipt, secuur, taakgericht werken
PEG = percutane endoscopische gastrotomie = door een chirurg ingebrachte slang die zich direct in de maag bevindt en die is over het algemeen structureel. Deze mensen hebben geen of nauwelijks meer een slikfunctie
Preventie = het voorkomen van….

S:
Samenspraak = na gezamenlijk overleg en overeengekomen
Sonde = het inbrengen van een dunne slang via de neus naar de maag om voeding / vocht toe te kunnen dienen
Stoma = een door de chirurg gemaakte kunstmatige uitgang ( U.P of A.P) van de darm of urineweg op de buik, waardoor de ontlasting of urine kan worden
opgevangen in een daarvoor bestemde zak

T:
Tracheastoma = een kunstmatig aangebrachte buis in het kuiltje van de keel in de luchtpijp, waardoor er de mogelijkheid bestaat om patiënten d.m.v. een
beademingsapparaat van buitenaf te kunnen laten beademen

U:
Uitvoeringsverzoek = een ondertekend bewijs van de behandelend arts voor de verpleging om een verpleeg-technische handeling uit te mogen voeren
Urine strippen = is het onderzoeken van de opgevangen urine d.m.v. teststrips met daarop een aantal testvlakjes die verkleuren bij afwijkingen van de
opgeloste stoffen in de urine, bijv. bloed of eiwit.

V:
VAC = is een manier van wondbehandeling waarbij deze door een pomp vacuüm wordt gezogen en d.m.v. een drainageslang het wondvocht met viezigheid wordt
afgevoerd naar een opvangpot met daarin een speciale zak.

Z:
Zorgplan = hierin worden alle medische en verplegende aspecten (=onderdelen) van de zorg vastgelegd
PGB= persoons gebonden budget waarmee je zorg kunt inkopen
Zorgbureau = een kleine persoonsgerichte instelling waar zorg en verpleging kan worden ingekocht door instellingen en particulieren

Mis je er één meld het ons.