Woordenboek

Vind hier de betekenis van vele woorden die zijn gebruikt in mijn website of in de verzorgingsbranche.

A:
Ambulant zwachtelen = Is een speciale manier van het zwachtelen van de (onder)benen d.m.v. 2 zwachtels per been. Wordt gebruikt na opdracht van de arts
voor het aanmeten van steunkousen en het bevorderen van de bloedsomloop bij open wonden aan de onderbenen.

B:
Balloneren = Is het handmatig beademen via een beademingsballon.
Blaasspoelen = Het spoelen van de blaas via een katheter.
Bedlegerigheid = Het langdurig aan bed gekluisterd zijn.

C:
Cliëntgericht = Klantgericht, op de persoon afgestemd.

D:
Doortastend = problemen onderkennen, tussen de regels door kunnen lezen!
Dialyse (en APD = automatische peritoniale dialyse) = het uitfilteren van stoffen d.m.v. een membraan wat doorlaatbaar is voor bepaalde stoffen. In dit geval is dat membraan het buikvlies.

F:
Facetten = aspecten, uitdrukking geven aan….

G:
Gefinancierd = betaald door of betaald uit.
Geactualiseerd = aan de norm voldoen van de tegenwoordige tijd of handelswijze.

I:
Insuline = een hormoon voor regulatie van de bloedsuiker
Intra-musculair injecteren = in de spier injecteren (=prikken)
Intra = in
Inter = tussen

K:
Katheteriseren = het inbrengen van een kunstmatige slang in de vrouwelijke of mannelijke afvoergang (=urinebuis) voor afvoer van urine. Niet te verwarren met bijv. hartkatheterisatie, dit is heel wat anders!
Klysma = een vloeistof die wordt gebruikt voor een spoeling die van buitenaf via bijv. een katheter wordt ingebracht en er vanzelf weer uitkomt

P:
Punctueel = stipt, secuur, taakgericht werken
PEG = percutane endoscopische gastrotomie = door een chirurg ingebrachte slang die zich direct in de maag bevindt en die is over het algemeen structureel. Deze mensen hebben geen of nauwelijks meer een slikfunctie
Preventie = het voorkomen van….

S:
Samenspraak = na gezamenlijk overleg en overeengekomen
Sonde = het inbrengen van een dunne slang via de neus naar de maag om voeding / vocht toe te kunnen dienen
Stoma = een door de chirurg gemaakte kunstmatige uitgang ( U.P of A.P) van de darm of urineweg op de buik, waardoor de ontlasting of urine kan worden
opgevangen in een daarvoor bestemde zak

T:
Tracheastoma = een kunstmatig aangebrachte buis in het kuiltje van de keel in de luchtpijp, waardoor er de mogelijkheid bestaat om patiënten d.m.v. een
beademingsapparaat van buitenaf te kunnen laten beademen

U:
Uitvoeringsverzoek = een ondertekend bewijs van de behandelend arts voor de verpleging om een verpleeg-technische handeling uit te mogen voeren
Urine strippen = is het onderzoeken van de opgevangen urine d.m.v. teststrips met daarop een aantal testvlakjes die verkleuren bij afwijkingen van de
opgeloste stoffen in de urine, bijv. bloed of eiwit.

V:
VAC = is een manier van wondbehandeling waarbij deze door een pomp vacuüm wordt gezogen en d.m.v. een drainageslang het wondvocht met viezigheid wordt
afgevoerd naar een opvangpot met daarin een speciale zak.

Z:
Zorgplan = hierin worden alle medische en verplegende aspecten (=onderdelen) van de zorg vastgelegd
PGB= persoons gebonden budget waarmee je zorg kunt inkopen
Zorgbureau = een kleine persoonsgerichte instelling waar zorg en verpleging kan worden ingekocht door instellingen en particulieren

Mis je er één meld het ons.

“Met zorg verzorgd”


Adres:
* Vreeswijkstraat 783
* 2546 AV Den Haag

Telefoon:
* 06-12257547

E-mail:
* info@metzorgverzorgd.nl

Internet:
* www.metzorgverzorgd.nl

KvK Nr.: 27286626

“Met zorg verzorgd” is lid van de beroepsvereniging De Zorgprofessional en tevens aangesloten bij de geschilleninstantie WKKGZ van de Zorgprofessional. Klik hier voor inzage.

Kiwa
Met zorg verzorgd staat geregistreerd als Zelfstandig Ondernemend Zorgverlener bij Kiwa Prismant.