Informatie

1. Voor veel mensen is het van belang dat de zorgverlener een behoorlijke staat van dienst heeft en dat hij/zij in het bezit is van alle benodigde papieren zoals bijvoorbeeld een Var-wuo, vakdiploma’s e.d.

Per 1 mei 2012 ben ik in het bezit van het Kiwa Prismant keurmerk en heb ik inmiddels de pas ontvangen. Hiermee heb ik aan alle wettelijke eisen voldaan. Deze zijn terug te vinden op http://zoz.kiwazorgsupport.nl . Wanneer u besluit om nader contact op te nemen met mij, krijgt u een inlogcode. Hiermee krijgt u inzage in het dossier van Zorgbureau “Met zorg verzorgd” ten name van J. de Boer.

kiwa

Sedert 2 augustus 2012 ben ik gecertificeerd door Kiwa Prismant en heb ik aan alle eisen voldaan. Hieronder een kopie van de mededeling;

Uw dossier is door Kiwa onderzocht en beoordeeld op compleetheid, actualiteit, conformiteit met de norm ZOZ Thuiszorg en de resultaten van uw cliëntervaringsenquêtes. Op basis van de uitkomst van dit onderzoek deel ik u mede dat uw dossier voldoet aan de gestelde norm. Daardoor is aan u het certificaat van het Keurmerk ZOZ toegekend.

2. Lid van de branchevereniging V&VN (Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland) en “De Zorgprofessional”

3. Aangesloten bij de geschillencommissie van “De Zorgprofessional” i.v.m. de nieuwe wet wkkgz.

4. Wanneer u een restitutiepolis bij uw zorgverzekeraar heeft (hiermee heeft u vrije keus voor arts en zorgverlener) en u wordt afhankelijk van zorg, dan kunt u contact met mij opnemen.

5. In mei 2018 gaat de nieuwe wet AVG ( Algemene Verordening Gegevensbescherming) in werking. Vanaf 1 juni 2018 zal ik aan alle eisen voor het zzp-schap voldoen en naar behoren met alle gevoelige informatie omgaan. Alle cliënten krijgen hierover nader bericht.