Van CIZ tot PGB

Op dit moment zijn er verschillende mogelijkheden om een pgb aan te vragen. Het is goed om te weten welke er zijn en geef daar wat beknopte informatie over.

Het pgb VenV : dit vraagt u aan via uw zorgverzekeraar. Wanneer u de aanvraagpapieren hebt ontvangen of gedownload, dan vult u het gedeelte in als aanvrager en dan is er het gedeelte wat door de wijkverpleegkundige ingevuld dient te worden. Van ieder is een handtekening nodig op de aanvraag. Alles wat verder nodig is m.b.t. de aanvraag stuurt u mee.

Het pgb wlz : hiervoor heeft u een indicatie nodig van het ciz (centrum indicatiestelling zorg). De kosten lopen vanuit de wet langdurige zorg en worden beheerd door het zorgkantoor. Uitbetalingen aan medewerkers wordt geregeld via de svb (sociale verzekeringsbank). Medewerkers kunnen zzp-er / freelance, maar ook in dienst van u staan.

Wmo is de wet maatschappelijke ondersteuning en wanneer u bijvoorbeeld professionele begeleiding nodig hebt (bijv. hulp bij het koken, administratie e.d.), dan kunt u een beroep doen bij de gemeente waar u woont. Dit wordt ook vaak gegeven in de vorm van een pgb. Laat u informeren door uw gemeente en kijk vooraf naar de gestelde eisen en wanneer mogelijk, zie er op toe dat de aanvraag wordt beoordeeld op de nu geldige regels!