Dienstverlening

Wat u van het zorgbureau kan verwachten is kwaliteit op de te verrichten werkzaamheden, zowel op verpleegkundig als op verzorgend niveau binnen het kader van de mogelijkheden en het opleidingsniveau.

Onder dienstverlening wordt verstaan alle werkzaamheden die binnen het kader van verzorging en verpleging vallen zoals wassen, aan- en uitkleden, douchen, in of uit bed helpen, maar ook wondbehandeling(en), medicijnen aanreiken/toedienen, zuurstof aansluiten en/of toedienen, katheteriseren van zowel man als vrouw, sondevoeding d.m.v. een pomp of via een 50cc spuit, insuline per injectie of prikpen toedienen, enzovoort.

Voor alle handelingen geldt dat er een uitvoeringsverzoek van de behandelend arts moet zijn. Op mijn eerste werkdag zorg ik hier zelf voor, zodat u daar geen energie in hoeft te steken.

Zelf heb ik een uitgebreid zorgdossier ontwikkeld waarin alle belangrijke formulieren aanwezig zijn en waar alle zaken in kunnen worden vermeld.

Dus duidelijkheid naar u, de zorgverleners en naar familie!

Binnen het kader van dienstverlening noem ik ook de diensten die gedraaid worden. Dit zijn 24-uurs- en 12-uurs diensten. Maar ook diensten die korter duren, met een minimum van 3 uur aaneengesloten. Informeert u gerust naar de mogelijkheden.

Werkwijze

De werkwijze wil ik u graag stap voor stap uitleggen zodat u zich een beeld kunt vormen als u ervoor kiest om zorgverlening te ontvangen door zorgbureau
“Met zorg verzorgd”.

U kunt hiervoor contact met mij opnemen voor een oriënterend gesprek bij u thuis. Het telefoonnummer is 06-12257547.

Als laatste vindt dan de uitleg van de algemene voorwaarden plaats en ondertekening van het contract.