Tag archives: zorg

Verpleging, verzorging, begeleiding en huishouding vanuit Den Haag

Graag vertel ik Hans de Boer u iets over mijn motivatie en doelstelling in de verpleging, verzorging, ondersteunende begeleiding en hulp bij de huishouding!

Vriendelijk wil ik u vragen om de volgende pagina’s apart aan te klikken in de bovenbalk. Hierdoor kan ik u beter van dienst zijn door aanpassingen te doen!

MZV | Verpleging

De wil om naar eigen inzicht, doortastendheid en punctualiteit te kunnen werken en zodoende een goede keus te worden voor PGB-houders en/of particulieren die kort- of langdurig afhankelijk zijn van verzorging en/of (bed)verpleging.

MZV | Verzorging

U kunt altijd bij “Met zorg verzorgd” terecht voor particuliere zorg die uit eigen middelen wordt gefinancierd of vanuit een PGB-budget. Alle zorgafspraken worden vastgelegd in een contract, het zorgdossier en een cliëntgericht zorgplan.

MZV | Begeleiding

Waar vooral mijn belangstelling naar uit gaat is om het gezinsleven tot dienst te zijn in bijna alle facetten, dus ook ondersteunende begeleiding en normale huishoudelijke taken. Ik vind het zeer belangrijk dat er een vertrouwensband met de cliënt ontstaat, waardoor enerzijds een prettige werksfeer en anderzijds een positieve band wordt gecreëerd. Maandelijks wordt alles in samenspraak met u geactualiseerd om de kwaliteit optimaal te houden.

Begeleiden van / naar bed, stoel, toilet, en dergelijke. Het gebruik van eventuele tilliften is hierbij vanzelfsprekend!

Ook de zorg voor het ontbijt valt hieronder.

Dus alle handelingen die ervoor zorgen dat u de dag weer enigszins positief kunt aanvangen en daar zal ik alles voor doen!

Onder verpleging versta ik het uitvoeren van alle voorkomende zorg waarbij verpleegtechnische handelingen nodig zijn op voorschrift van de behandelend arts.

Voor alle handelingen geldt dat er een uitvoeringsverzoek van de behandelend arts moet zijn. Op mijn eerste werkdag zorg ik hier zelf voor, zodat u daar geen energie in hoeft te steken.

Voor uw gemak geef ik hier een opsomming van de handelingen waarvoor ik bekwaam en bevoegd ben;

Ø Medicatie uitzetten en geven

Ø Insuline spuiten

Ø Intra musculair spuiten

Ø Katheteriseren van zowel man als vrouw

Ø Uitgebreide wondbehandeling, ook d.m.v. VAC ( Geen brandwonden)

Ø Zuurstof toedienen

Ø Sonde inbrengen

Ø Sondevoeding geven per 50cc spuit of via pomp

Ø PEG-sonde schoonmaken en preventie van ontstekingen bij de ingang

Ø Ogen / oren druppelen

Ø Beademing via tracheastoma en diep uitzuigen van de longen (CTB cursus via Erasmus Universiteit R’dam)

Ø Handmatige beademing d.m.v. balloneren

Ø Dialyse d.m.v. thuisdialyse met APD (automatische peritoneale dialyse) waarvoor geautoriseerd via het Leyenburg ziekenhuis Den Haag

Ø Bloedsuiker prikken

Ø Blaasspoelen

Ø Hechtingen verwijderen

Ø Bloeddruk meten

Ø Verzorging van stoma (zowel U.P. als A.P.)

Ø Geven van klysma’s

Ø Ambulant compressie zwachtelen

Ø Urine strippen

Ook is preventie van allerlei gevolgen door ziekte en bedlegerigheid van belang zoals het voorkomen van doorliggen (decubitus), longproblematiek, enzovoort en hoort dus bij het verplegen van je medemens.

Het verzorgen en verplegen van mensen kent vele manieren van aanpak. Belangrijk vind ik het dat u (en uw naasten) het beleeft (beleven) als voldoening. Dus de zorg en verpleging afstemmen op uw wensen en behoeften. Van het laatste ben ik me bewust dat er beperkingen zijn in uw toestand, zodat dat soms een probleem kan geven.

Als laatste vind ik het ook zeer belangrijk dat er goed gerapporteerd wordt in een zorgdossier. Zowel de reguliere rapportage van dag tot dag, alsook dat er door andere disciplines goed wordt omschreven wat er gaande is of in het verwachtingspatroon ligt.